Vi utfører fasadevask før malingarbeider og generell vedlikeholdsvask. Ønskes vindusvask i tillegg kan også dette utføres i samme operasjon. Vi anbefaler regelmessig vask av fasader for å bevare og opprettholde fasadens kvalitet.

Vi bruker riktig type renholdsmidler til de forskjellige typer arbeider, som f.eks. sopp, fett, støv, ol. Deretter skyldes fasaden av med varmt vann slik at den ikke skades. Vi bruker forskjellige typer lift, slik at vi kan løse de fleste forespørsler.