Våre vaktmestere reiser rundt på bygg og utfører forebyggende / vedlikeholdsarbeider ut i fra kundens ønsker. Arbeidet består i skifting av lyspærer, tilsyn av ventilasjon, renhold av fortau og gårdsplass, gressklipp, snøbrøyting, vindusvask, sjekk av byggteknisk, osv.

Hver bil er utstyrt med verktøy, slik at vaktmester også kan utføre uforutsette hendelser.