Når høsten er ferdig og løvet har falt, fylles som regel takrenner med løv. For å slippe isdannelse og vanninntregninger gjennom vinderen, er det viktig å få rensket disse. Vi disponerer lift og kan derfor utføre dette i alle slags høyder.