Vi besitter feiemaskiner i alle størrelser og utfører maskinfeiing på gårdsplasser, veier og garasjeanlegg. Våre maskiner har oppsamlerkasser slik at vi får med all smuss og skitt fra plassen. Arbeider blir utført stort sett støvfritt, med hjelp av filter og vanndemping.

De små maskinene blir fraktet på varehenger og de større maskinene går på hjul på en hastighet på mellom 50 til 80 km/t.

Vi har meget dyktige sjåførere som har utført dette i en årrekke som enkelt kan vises til resultatet av deres arbeid.